Szkolenia

Prowadzę szkolenia z zakresu poprawiania dochodowości pasieki, obsługi klienta, ekonomiki pszczelarstwa oraz współpracy pszczelarsko-sadowniczej/rolniczej w zakresie zapylania sadów i upraw. Oferta skierowana jest do kół, związków i zrzeszeń pszczelarskich, a także organizacji sadowniczych.

Przykładowe wykłady:

Marketing produktów pszczelich:

 • analiza sektora pszczelarskiego w Polsce
 • czym jest marketing pszczelarski
 • modele zachowań konsumentów
 • techniki sprzedaży produktów pszczelich

Zapylanie sadów i jagodników:

 • rodzaje zapylaczy
 • własna pasieka w sadzie
 • uwarunkowania prawne
 • dodatkowe korzyści
 • skorzystanie z usługowego zapylania plantacji

Ekonomika pszczelarstwa:

 • bariery wejścia
 • bieżące koszty i możliwości ich redukcji
 • szanse i zagrożenia
 • maksymalizacja zysków
 • strategia wyjścia

Innowacje pasieczne:

 • Innowacje sprzętowe
 • Innowacje botaniczne
 • Innowacje w pasiekach wędrownych
 • Nowe możliwości sprzedaży miodu