Bioróżnorodność gleby a jej żyzność

0
1025
Naukowcy i przedstawiciele mediów na skierniewickim spotkaniu informacyjnym

Bioróżnorodność gleby jest jednym z czynników determinujących jej żyzność.  Przy okazji światowego Dnia Ziemi warto poinformować o inicjatywie IO w Skierniewicach. W ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń” w latach 2018-2019 odbyć ma się cykl 12 szkoleń zachęcających do większej dbałości o jakość, o bioróżnorodność gleby.

Za mało próchnicy w glebie

Prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych IO w Skierniewicach

Spotkanie informacyjne, do którego doszło w Skierniewicach 1 kwietnia, otworzył prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski. Poinformował, że w Polsce jest wiele gleb w których zawartość próchnicy jest niższa niż 2%. Udział materii organicznej w podłożu jest jednym z najważniejszych determinantów jej żyzności. Ta sytuacja sprawia, że konieczne jest podjęcie działań zmierzających do naprawy tego stanu rzeczy. Dr Beata Kowalska przedstawiła założenia projektu. Będzie on realizowany w latach 2018-2019. Jego celem strategicznym jest edukacja w zakresie ochrony gleb użytkowych w trosce o jej bioróżnorodności. Różnorodność biologiczna to zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na ziemi. Dotyczy różnorodności w obrębie gatunku, ale i całych ekosystemów. Bardzo ważne jest zachowanie całego bogactwa przyrodniczego przy zaspokajaniu potrzeb obecnych i przyszłych pokoleń – mówiła w Skierniewicach dr Beata Kowalska. Aby gleba mogła pełnić swe trzy najważniejsze funkcję, a więc produkcyjną, retencyjną i siedliskową, musi w niej zostać zachowana odpowiednia bioróżnorodność.

Dr Beata Kowalska przedstawiła założenia projektu

Bioróżnorodność gleby a los pszczół

W zgodnej opinii wielu ekspertów z branży pszczelarskiej rozwój chorób takich jak nosemoza, a także wiele innych problemów w chowie pszczół ma to samo źródło. Jest nim ubożenie pastwisk pszczelich. Bioróżnorodność gleby cierpi w skutek uprawy monokultur. Cierpią także pszczoły. Dostęp, choćby szeroki i długotrwały, do pyłku jednego tylko gatunku roślin miododajnych nie może nie odbić się ujemnie na kondycji pszczół. W ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń” rolnicy i ogrodnicy otrzymają dostęp do indywidualnego doradztwa świadczonego przez osoby zaangażowane w projekt. W latach 2018 i 2019 odbędzie się także po 6 szkoleń. Każde z nich będzie się składać z 6 prelekcji.  W ich trakcie omówione zostaną pozytywy troski o bioróżnorodność gleby i metody realizowania działań zmierzających do tego celu. Obecność pożytecznych mikroorganizmów w glebie, zwłaszcza w ryzosferze roślin polepszy ich zdrowotność i plonowanie. Przy okazji także nektarowanie. Wszystko to jest nie bez znaczenia dla efektywności prowadzenia działalności rolniczej, ogrodniczej czy pszczelarskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Blue Captcha Image
Refresh

*